Job Vacancy: Pou Matua Mātauranga Māori / Senior Historian Mātauranga Māori

Ki te puāwai te ahurea, Ka ora te iwi
Culture is thriving, the people are well 

Kei te rapu mātou i tētahi Pou Matua Mātauranga Māorii roto i tō mātou rōpū Te Pae Wānanga – Tukunga Ihotanga.

There is an exciting opportunity to join our Te Pae Wānanga – Tukunga Ihotanga | Research and Publishing team as Pou Matua Mātauranga Māori| Senior Historian Mātauranga Māori.

Kōrero mō te tūranga | About the role
Ko tā tūranga nei he tautoko i te tiaki me te whakaputa o ngā hītori huhua o Aotearoa hei painga mā ngā uri whakatipu; he tautoko hoki i ngā iwi, hapū, Māori kia tutuki ai ō rātou wawata ahurea me te whakapakari ake i ō rātou āheinga; he tautoko i te whakarato o ngāi Aotearoa kia whakamaiohatia, kia mārama hoki te hītori me te ahurea Māori e rātou. 

This role helps ensure the diverse histories of Aotearoa New Zealand are preserved and shared for future generations; supports iwi, hapū and Māori to advance their cultural aspirations and build their own capability; and helps provide all New Zealanders with opportunities to appreciate, understand and engage with Māori history and culture.

Kōrero mōu | About you
Me matatau rawa koe, me mārama kehokeho hoki koe ki te mahi rangahau i te hītori o Aoteroa, ka mutu i te hītori Māori, ā, ka taea hoki e koe te whakatinana i ō pūkenga tārai rauemi hītori. Hei tāpiri, kei te rapu hoki mātou i tētahi tangata:

  • e matatau ana ki te reo Māori, e whai ana i ngā pūkenga tārai rauemi reo Māori
  • e matatau rawa ana ki ngā tikanga, ki Te Tiriti o Waitangi, ki te ao Māori hoki
  • e mōhio ana ki te mahi ngātahi ki ngā iwi, ki ngāi Māori, ki ngā hunga whaipānga hoki
  • he tohu paerunga hītori, he akoranga pākanga rānei.

It is essential you have a well-developed understanding and knowledge of research in New Zealand history, especially Māori history, and demonstrated expertise in preparing engaging historical content for publication. Alongside this we are looking for someone who:

  • is fluent in te reo Māori and has experience working with Māori language content
  • has a deep understanding of tikanga, Te Tiriti o Waitangi and te ao Māori
  • can build and maintain effective relationships with iwi/Māori and other stakeholders
  • has a post-graduate qualification in history or a related discipline.

More information and how to apply can be found here.

For enquiries about this position, please contact Catherine Slow, Team Administrator –  Catherine.Slow@mch.govt.nz

Applications close: 5pm Sunday 10 September 2023